Klent valresultat för MP bland pensionärer

Trots att det ett år före valet var känt att 65+ skulle utgöra 26 % av de röstberättigade så misslyckades MP med att nå ut till den gruppen. Enligt beräkningarna i vallokalsundersökningen (VALU) röstade bara 2,3 % i den åldersgruppen på MP.

VALu åldersgrupper 2014Läs mera här: http://www.valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1501/1501335_vikten_av_vikter_rapport13_v141031.pdf

Så röstade de glömda pensionärerna

Andelen röstberättigade 65+ var 26 procent av de röstberättigade 2014. Pensionärerna har drabbats av sänkta pensioner och extra beskattning. Men flertalet partier brydde sig inte om denna grupp i valrörelsen på riksnvån. Det avspeglade sig i röstandet på olika håll i landet. Här ett exempel.
http://www.svd.se/nyheter/valet2014/sd-vaxte-mest-i-aldretata-kvarter_3946874.svd

Få pensionärer i Sveriges riksdag

Aff Varförs å få 65+ riksdÄven om antalet 65+ är fler på valsedlarna så innebär det inte med automatik att de kommer att vara fler i riksdagen efter valet 2014. Ca 13 procent av kandidaterna har fyllt 65. Det grundläggande är hur högt upp på listorna kandidaterna står och det finns  inte särskilt många pensionärer på valbar plats. Detta trots att andelen röstberättigade väljare över 65 år är 26 procent, enligt SCB.

Unga och pensionärer underrepresentade på valsedlarna

Ungdomar och pensionärer är fortfarande underrepresenterade på valsedlarna till riksdagsvalet. Medianåldern på de nuvarande riksdagspartiernas valsedlar varierar mellan 41 och 54 år. Ett exempel:  Medianåldern på MP:s valsedlar är 47 år. MP  har 10 procent pensionärer och 6 procent unga.  Andelen pensionärer på partiernas valsedlar  har totalt sett ökat jämfört med 2010. Fokpartiet är i topp med 22 procent.
Om detta och annat inför valet står att läsa på SVT Pejl.
http://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-fler-pensionarer-staller-u

Pensionen ökar kommande år

2015 ökar  inkomst- och tilläggspensionen med 0,9 procent, enligt Pensionsmyndighetens prognos..

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har höjts med 100 kr, vilket motsvarar 0,2 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får höjd pension med cirka 20 kronor i månaden. De pensionärer som har bostadstillägg kan få sänkt bostadstillägg eftersom pensionen höjs.

Premiepensionens förändring blir inte känd förrän i december – fram till och med juni var värdeförändringen i premiepensionsfonderna +10 procent.

Så blir höjningen för olika grupper

320 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får ca +0,2 procent i förändrad pension.

450 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan +0,2 och +0,9 procent.

De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får höjd inkomstpension med 0,9 procent.

Ökningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension (inklusive tjänstepension) på 14 000 kronor före skatt beräknas få en ökning med i snitt cirka 100 kronor i månaden efter skatt, om skatten är lika som 2014.

Även 2016-18 väntas pensionen öka.

Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida: http://www.pensionsmyndigheten.se/pensionen2015.html