Hur ska äldreomsorgen och övrig välfärd finansieras?

En intressant debattartikel 31 okt 2013 om hur vi ska få pengar till välfärden i en framtid där vi lever allt längre. En framtid som redan är här i flera kommuner genom att anslagen till äldreomsorgen minskar realt.

En del frågor i sammanhanget: Hur mycket måste skatten höjas – om den måste höjas? Får vi en allmän standardökning som även kommer välfärdssektorn till del? Ska kostnaderna för äldreomsorgen få fortsätta att öka i långsammare takt än andra kostnader? Kan en speciell äldreförsäkring vara ett alternativ?

Läsa mera här