HÖJD PENSIONSÅLDER

Nu har riksdagen tagit det väntade beslutet om höjd pensionsålder. Åldern för när svenskar har rätt att börja ta ut sin allmänna pension höjs 1 januari 2020 från 61 till 62 års ålder. Samtidigt höjs åldersgränsen för hur länge man har rätt att ha kvar sin anställning, den så kallade LAS-åldern, från 67 till 68 års ålder. Det innebär  ändrade kostnader på  olika nivåer och bland andra kommunerna får ta hänsyn till det.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forslag-om-hojd-pensionsalder-nasta-ar