Äldrefrågor i vårbudgeten

Den rödgröna regeringen satsar 1 miljard på mer bemanning i äldreomsorgen. På helår blir det 2 miljarder. Finansieringen handlar till stor del om omfördelningar inom äldre omsorgen: nationell demensplan, matsatsning och kompetensutveckling finns inte med. Den utlovade skattesänkningen med 50 kr per månad för personer med låg pension kan av formella skäl inte genomföras nu. Däremot innehåller vårbudgeten ökning av bostadsbidragen.
Läs mera  här och här