Dålig akutvård av äldre ger en ond cirkel av lidande

Många äldre åker in och ut på akuten utan att få den medicinska bedömning de behöver med sina komplexa behov. För många leder det till en ond cirkel av lidande. Befolkningen åldras och det är hög tid att anpassa akutvården också efter de äldres behov. Det skriver nio läkare och forskare.

Läs mera här