Överenskommelse om de mest sjuka äldre

SJUKHUS  Besk Sabb  Korridorsäng apr-13P1030064

Sedan 1 januari 2014 gäller en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och staten om sammanhållen vård om de mest sjuka äldre. Satsningen – där landstingen/regionerna  och kommunerna är aktörer – går nu in på sitt fjärde och sista år och bygger på tidigare överenskommelser.

Läs mera  här