Julhälsning 2023

Julhälsningar 2023

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Det har varit ett händelserikt år med både kongress och språkrörsval. 

Åter har vi visat att vi är ett demokratiskt parti, och ett exempel är språkrörsvalet där en röst skiljde sig mellan de två sista kandidaterna. 

Men självklart slutar vi i mp upp i solidarisk anda bakom valresultatet, och med ett så jämnt resultat kommer frågan att bevakas framöver oavsett.

Omvärldens krig har påverkat oss alla och vi har även diskuterat frågan i styrelsen. Gröna Seniorer riks är eniga om att vi ska lyfta fredsfrågan under det kommande året. 

Styrelsen är nu nöjda med att vi har ett kongressbeslut gällande inriktning i kärnkraftsfrågan. 

Inga nya kärnkraftverk! 

Vi vill inte heller se några kärnvapen på svensk mark, men här finns det endast muntliga intentioner som diskuterats. Vi menar förstås att utan avtal finns det inga garantier.

De beslut som bifölls under årets kongress kommer vi att skicka ut, finns här några specifika frågor som ni vill att vi ska jobba för så kontakta oss. 

Ett nätverk har startats upp inom Gröna Seniorer Väst som jobbar med boendeformer för äldre. De har gjort en del studiebesök och det finns också flera bra exempel. 

Har ni förslag på fler grupper så skicka förslagen till lena.ostholm@mp.se 

Nu är det snart jul-och nyårshelg och det är dags för återhämtning. 

Alla våra krafter behövs på det nya året med det kommande EU- valet och kampanjande.

Det känns förstås härligt att vi har välkända EU- kandidater på listan och det kommer att bli riktigt skoj att kampanja för dessa sköna gröna kandidater.

Vi önskar er en härlig helg!                                                                                              Sen ses vi på det nya året med nya krafter.

Lena Östholm Munkberg & Lennart Tonell                                                                    Språkrör Gröna Seniorer riks