Mer privatisering inom SLL:s sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat om en plan för upphandling av hälso- och sjukvård. I praktiken innebär det grönt ljus för en fortsatt privatiseringsvåg inom sjukvården i länet. Det som är särskilt oroande är att det öppnar dörren för att införa vårdval inom geriatriken. Det innebär att landstinget förlorar kontroll över en mycket resurskrävande vård för de äldsta och sjukaste.

-För Miljöpartiet är det viktigt att det finns en tydlig samordning när det gäller den här patientgruppen. En privatisering riskerar exempelvis att slå sönder samarbetet mellan landstinget och kommunerna. Vi tappar också den geografiska fördelningen av äldrevården och det kan leda till att våra mest sjuka patienter tvingas resa längre för att komma till sin läkare, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Miljöpartiet konstaterar att dagens vårdval är kostnadsdrivande och har bidragit till en ökad ojämlikhet inom vården. Och även om Alliansen också börjat inse att det finns problem med dagens vårdval så fortsätter de ändå att se privatisering som svaret på de flesta utmaningarna vården står inför.

– Det är fel väg att gå. Vården står inför en stor omorganisering samtidigt som den befinner sig i kris. För att klara vården de kommande åren behöver landstinget behålla kontrollen över den vård som flyttas ut från akutsjukhusen, inte blanda in ännu fler aktörer, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.