Äldre inlåsta utan personal på natten

Nattbemanningen på landets särskilda boenden har granskats av Inspektionen av vård och omsorg, IVO, med nedslående resultat.
Trots att särskilda boenden för äldre och demenssjuka måste ha tillräckligt med personal nattetid enligt ett regeringsbeslut förra året, så finns fortfarande boenden där de äldre inte kan få hjälp under nätterna.
Läs mera här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6617992

Ökat behov av bostäder för äldre

Det förefaller som om många kommuner har otillräcklig planering av äldrebostäder. Vi får allt allt fler pensionärer samtidigt som vi lever allt längre. Alla kan inte eller vill inte bo hemma hur länge som helst när de blir gamla, skröpliga, sjuka och ensamma. Läs mer här: http://www.svd.se/dramatiskt-okande-behov-av-bostader-for-seniorer/om/seniorboendet

”Bantarmat” till pensionärer

Enligt Livsmedelsverket är många pensionärer undernärda. Det gäller både de som finns på äldreboenden och hemmaboende. Det har getts flera förklaringar till detta. En av förklaringarna finns i Skellefteå där en kommunal matlåda kan innehålla så lite som 300 kilokalorier, vilket ger samma energimängd som en kexchoklad. Professor Yngve Gustafson, Umeå universitet, har reagerat kraftfullt.
Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/professorn-om-aldrematen-det-ar-skandal