TV-reportage om hopplösa förpackningar

Det är mycket vanligt att förpackningar har en alltför liten text som är mycket svårläst eller ibland oläsbar. Detta är ett problem inte bara för äldre eller personer med nedsatt syn. Dessutom är det faktiskt ett lagbrott. Till detta kommer att många förpackningar är svåra att öppna. Hur tänker egentligen fabrikanterna?

Här en länk till ett 6 minuters TV-reportage i Öppna Kanalen Stockholm, producerat av MP:s TV-redaktion i samarbete med gröna seniorer i stockholmsregionen.
http://www.youtube.com/watch?v=e5fIl1SBYCkFörpackn burk Findus 11 fr Gr Se hems 13