Krav på översyn av pensionssystemet

Flera pensionärsorganisationer är i ett debattinlägg i Aftonbladet kritiska till det nuvarande pensionssystemet, som bl.a. gör att många kvinnor har mycket låga pensioner.

Pensionsavgiften på 18,5 procent måste höjas så att mer pengar kommer in i systemet. Det så kallade taket, över vilket löntagares pensionsavgifter går som skatt till staten och inte in i systemet, bör också tas bort. Eftersom allt fler riskerar att blir beroende av garantipension bör den följa löneutvecklingen i stället för ett prisindex, skriver organisationerna som vill ha en övergripande översyn av pensionssystemet.

Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21475806.ab