Förslag om pensionspolitiskt råd

Okunskapen om att pensionerna som andel av slutlönen kommer att sjunka dramatiskt är stor. Det behövs ett fristående organ som granskar pensionerna, ett pensionspolitiskt råd med liknande auktoritet som det finanspolitiska rådet, skriver företrädare för konsumentorganisationen Proskandia.
Läs mera här: http://www.dn.se/debatt/lat-pensionspolitiskt-rad-vaka-over-pensionerna/