Klimatupprop inför mötet i Paris

Vi – Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer – vill stödja våra delegater vid klimatmötet, bl.a. Åsa Romson, för att få ett lyckat resultat i förhandlingarna.
Nu under september ska dessutom beslut tas i FN angående sjutton utvecklingsmål som ska ersätta de åtta milleniemål man arbetat med fram till i år.
Klimatförhandlingarna och arbetet med de sjutton utvecklingsmålen hänger mycket samman för att få en stabil global utveckling framöver.
Ett bindande avtal vid Parismötet är avgörande för att hindra en irreversibel höjning av medeltemperaturen på jorden med ökad risk för obrukbara landområden och därmed sammanhängande flyktingströmmar.
Som grund står våra solidariteter: Solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet, solidariteten med kommande generationer, solidariteten med världens alla människor.

För Grön Ungdom: Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt,  språkrör.
För Gröna Studenter: Elin Hylander och Mårten Espmarker, språkrör.
För Gröna Seniorer: Ingrid Bergman och Jan Rydén, språkrör