Bromsen kostar 75 miljarder för pensionärerna

Medan lönerna stiger med cirka 3 procent per år sänks pensionerna genom den s.k. bromsen i pensionssystemet.

Svenska Dagbladet har med hjälp av Pensionsmyndigheten tagit fram siffror som visar att mellan åren 2010–2018 väntas bromsen sänka inkomstpensionerna med totalt cirka 85 miljarder kronor före skatt. Med hänsyn tagen till s.k. bostadstillägg blir summan 75 miljarder. För en genomsnittlig pensionär rör det sig under samma period om cirka 47.000 kronor i minskad pension.

Till detta kommer skillnaden i beskattning som innebär att en vanlig pensionärer betalar betydligt mer per än en förvärvsarbetande vid samma inkomst. 2013 handlar det om mellan 12.000 och 18.000 kr per år. Den skillnaden ökar 2014.

(Inkomstpensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av lönen och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.)

Läs mera här