Ansvarig minister om pensionerna

Socialförsäkringsminister Annika Strandhall (S) skriver om pensionerna och hävdar att regeringen sett till att genomsnittspensionären fått 500 kr mer i plånboken. Men samtidigt har skillnaderna i inkomst mellan pensionärer och förvärvsarbetande ökat sedan flera år.
Läs mera här: http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/05/alla-pensionarer-ska-kunna-leva-pa-sin-pension/