Gröna Seniorer talade på kongressen


På kongressen i Linköping 2017 fick Gröna Seniorers språkrör för första gången hålla tal. Först talade Ingrid Bergman och sedan Yngve Petersson.

 

 

Vi hade också ett eget bokbord.