Dags att agera inför nästa värmebölja

Många arbetsplatser och vårtdlokaler, inklusive äldreboenden och sjukhus, saknar luftkylning. Erfaernheten från sommaren 2018 har tydligt visat på bristerna.
Det tar tid att få ett luftkonditioneringssystem på plats. Därför gäller det att nu – inte kommande sommar – gardera sig med fläktar, helst med inbyggd kylning.
Läs mer här: https://arbetet.se/2018/09/20/skolor-vard-och-omsorg-utsatta-i-hettan