Pensionärerna kan avgöra valet

Enligt en undersökning som presenteras av pensionärsorganisationerna kan de äldres ekonomi avgöra valet 2014. Av undersökningen framgår att  över 700.000 av närmare 2 miljoner pensionärer beredda att rösta på ett annat parti utifrån  partiernas ställningstaganden i pensionsfrågan.

Organisationernas företrädare skriver i en debattartikel att ”från och med 2007 har den den orimliga situationen uppstått att Sverige som enda land beskattar pension högre än lån”.

Enligt SCB utgör  65+  26 % av de röstberättigade 2014.

Läs mera här