Låga pensioner ska utredas

En statlig utredning ska se över situationen för äldre med låga pensioner. Det handlar inte minst om ensamstående kvinnors ekonomiska problem. Möjliga åtgärder är exempelvis höjning av garantipensionen och bostadstillägget.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24113510.ab