Budgetkommentarer

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF framför kritik mot regeringens budget som las i september 2016.

PRO reagerar starkt på att det inte finns några skrivningar om en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer. Skillnaderna i nettoinkomst mellan pensionärerna och förvärvsarbetande ökar. Till detta kommer att bostadstillägget inte höjs. Samtidigt välkomnar PRO kompetenssatsningen inom äldreomsorgen.
Läs mera här: http://pro.se/pension/Nyhetsarkiv/PRO-om-budgeten-Vi-forvantar-oss-mer-for-de-aldre/?id=192256

Christina Rogestam, ordförande i SBF Seniorerna, anser att budgeten är mager: – Ungefär hälften av landets 2 miljoner pensionärer lever på inkomster på runt 16 000 kronor före skatt eller lägre. Det är inkomstnivåer som statsministern, i frågan om ingångslöner, har menat att det inte går att leva på. Det är därför anmärkningsvärt att det är så magert med satsningar i höstbudgeten för att förstärka pensionärernas ekonomi.
Läs mera här: http://www.mynewsdesk.com/se/spf-seniorerna/pressreleases/hoestbudgeten-magert-med-satsningar-till-landets-2-miljoner-pensionaerer-1566578