Pensionerna 2016

Källa: Pensionmyndigheten

Inkomst- och tilläggs pensionen höjs med 4,2 %  i snitt och det innebär i 450 kr före skatt, enligt Pensionsmyndigheten.

Premiepensionen höjs. För traditionell försäkring blir det +7,5 %, ca 40 kr per månad och för fondförsäkring 5,5 % i snitt, ca 29 kr per månad. Gäller före skatt.

Garantipensionen sänks men skattesänkning gör att i princip alla får höjd pension efter skatt, vilket i snitt innebär 130 kr per månad för den som har full garantipension.

Tjänstepensionen blir oförändrad för de flesta.

Enligt Pensionsmyndigheten blir det i genomsnitt en höjning av den totala pensionen med 430 kr per månad efter skatt.

Här finns mer information från Pensionsmyndigheten om pensionerna 2016: https://secure.pensionsmyndigheten.se/download/18.6ecfeb09150e117e81e7fcca/1450711880225/F%C3%B6r%C3%A4ndring+av+inkomstpensionen+2016.pdf