Pensionärernas inkomster hänger inte med

1 januari 2016 höjs pensionerna för många. Dessutom sänks extraskatten på pensioner för en del. Men samtidigt inför många kommuner höjda avgifter för hemtjänsten. Sammanlagt väntas detta innebära att inkomstklyftan mellan 65+ och förvärvsarbetande ökar även 2016.

En undersökning från Skattebetalarna visar att pensionärerna nästan helt gått miste om den köpkraftsökning som förvärvsarbetande haft de senaste 10 åren. Läsa mera här: http://www.svd.se/pensionarer-tappar-kopkraft–0-procents-utveckling