”Bromsen” blir kvar och inkomstklyftan ökar

Den s.k. bromsen i pensionssystemet kommer inte att tas bort. Partierna som står bakom pensionssystemet är eniga om att bromsen ska vara kvar. Det innebär att inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare ökar, liksom olikheten i beskattning. Landets pensionärsorganisationer är mycket kritiska.

Bromsen ska se till att pensionssystemet inte går back. Två gånger, 2010 och 2011, har bromsen slagit till och en tredje gång kommer 2014. Det innebär att inkomstpensionen sänks för pensionärerna samtidigt som löntagarnas intjänade pensionsrätter också sänks.

Detta gör att pensionärerna har svårt att i förväg veta hur deras inkomster kommer att utvecklas. Dessutom underminerar ryckigheten trovärdigheten i systemet. DN har pratat med ledamöterna i pensionsgruppen – Socialdemokraterna och allianspartierna – som står bakom pensionssystemet. De säger alla att bromsens vara eller inte vara över huvud taget inte diskuteras i gruppen. Vilket innebär att den kommer att vara kvar.

Samtidigt höjs lönerna med cirka 3 procent och ett 5:e jobbskatteavdrag införs. Det betyder att skatteorättvisan ökar ytterligare. Pensionärer betalar nämligen mer i skatt än förvärvsarbetande vid samma inkomst.