Tidspress ger problem i äldrevården

Snålandet med pengar till omsorg och vård av våra äldre är ett tilltagande problem. En del utförare anser att restiden från det ena stället till det andra ska ingå i personalens tid hemma hos de äldre. Stressen är ett stort bekymmer för alla drabbade, d.v.s. både personal och äldre. Läs mera här.