Svidande kritik mot äldreomsorgen

Professor Yngve Gustafson skrädde inte orden när han medverkade på ett offentligt möte som ordnats av Gröna Seniorer i stockholmsregionen. Här ett TV-reportage som producerats av Miljöpartiet i samarbete med gröna seniorer. Sänds i Öppna Kanalen.Se reportaget här: http://www.youtube.com/watch?v=lXS_FBbf1McGustason Yngve Prof  För hemsid