De får problem om pensionsåldern höjs

De som kommer att få störst problem med en höjd pensionsålder är framför allt de som har fysiskt krävande jobb.
I en rapport går Svenska ESF-rådet igenom de åtgärder som behövas vidtas från samhällets sida.
Läs mera här: https://www.dn.se/ekonomi/grupperna-som-drabbas-hardast-av-hojd-pensionsalder/