Pensionschocken efter jobbet

Den första pensionsutbetalningen blir en chock för de flesta. Statistik från SCB visar att dagens pensionärer i snitt får ut mindre än hälften av sin slutlön i allmän pension. Lägger man till både tjänstepension och privat pensionssparande är snittet dryg 2/3. Nivåerna väntas bli ännu lägrre i framtiden.
Läs mera här: https://www.svd.se/dags-att-tala-klarsprak-om-de-laga-pensionerna