Lågt förtroende för hemtjänsten

En undersökning från Demoskop visar att en klar minoritet har stort eller mycket stort förtroende för hemtjänsten. 22,4 % känner ganska eller mycket stort förtroende. För personer äldre än 64 år är siffran 29,7 %. Förtroendet är lägst i storstäderna med 16,9 %.
Undersökningen, som publicerades i Dagens Samhälle nr 20/2016, gjordes i feb-maj.