Kritik mot skötseln av AP-fonderna

I Svenska Dagbladet framförs skarp kritik när det gäller skötseln av AP-fonderna. Frågan är hur det går för fonderna när nästa finanskris kommer. Det handlar om 1.2000 miljarder i fondförmögenhet. Ökat politiskt ansvarstagande behövs.
Läs mera här: http://www.svd.se/ap-fonder-star-utan-skydd-nar-stormen-kommer/om/naringsliv