Äldreomsorgen som priorierad fråga

I Stockholms kommun har Miljöpartiet äldreomsorgen som en av de 5 prioriterade frågorna. MP lägger 165 miljoner kr  mer än den styrande alliansen  på äldreomsorgen. Det innebär bl.a. att det ska bli lättare att få plats på äldreboendena och att möjligheten till sällskap vid måltiderna ökar. Läs mera här