Betyder 26 % ingenting för partierna?

Barn och äldre borde behandlas med samma hänsynsfullhet som andra medborgare. Andelen röstberättigade över 65 år är enligt SCB 26 procent. Något att tänka på för de politiska partierna.
Här en artikel vars rubrik nog ska tolkas som ironisk.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article17684902.ab