Hälften inte nöjda med hemtjänst

I en Sifoundersökning anser 49 % att hemtjänsten inte fungerar tillfredsställande. I Stockholm, där privata utförare mycket vanliga, är siffran 54 %. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/manga-stockholmare-tycker-hemtjansten-ar-dalig

Alternativet kan vara plats på ett  särskilt boende, men det är inte lätt att få plats där.  Antalet äldre som bor i särskilt boende har minskat med 28.000 personer mellan år 2000 och 2012. De som får plats i dag är oftast mycket gamla, dementa eller multisjuka. En studie från Stockholm visar att var femte dör inom en månad. http://www.svt.se/nyheter/val2014/allt-farre-far-plats-pa-aldreboende