NYA SPRÅKRÖR FÖR GRÖNA SENIORER RIKS

Gröna Seniorers Riksorganisation valde på sitt årsmöte 28 mars Agneta Granström, Solna, och Ove Johansson, Malmö, till nya språkrör. De efterträder Eva Bovin och Per Gahrton som avsagt sig kandidatur.