NYA PENSIONÄRER KAN AVGÖRA.

Det var inte många röster som avgjorde riksdagsvalet 2018. I nästa val kommer 400.000 nya pensionärer att rösta. Deras röster kan bli avgörande. En intressant fråga är hur MP och L, som båda ligger nära strecket, går hem hos dessa nya väljare.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pLvEko/pensionsfragan-avgor-nasta-val