Behov av fler mänskliga möten inom äldreomsorgen

Personalbristen inom äldreomsorgen har utvecklats till ett växande problem. Detta samtidigt som det behövs mer kontakt och mer utevistelse, inte minst för våra äldre på vård- och omsorgsboenden m m. Den ensamhet som drabbar många efter pensioneringen kan vara mycket problematisk.
https://www.dn.se/debatt/organisera-aldreomsorgen-for-fler-manskliga-moten/