Göteborg ska bli äldrevänlig stad

Göteborgs kommun har tagit fram ett program som ska göra att staden blir mer äldrevänlig. Det handlar om förbättringar inom 8 ämnesområden. Göteborg är en av 302 städer i 33 länder som är med WHO-nätverket Agefriendely cities and communities.
Läs mera här