Årsmöte hos Gröna Seniorers riksorganisation

Gr Se Riks årsmöte 27 apr -16 Kukkamariia_n

Kukkamariia Valtola Sjöberg inte bara höll ett intressant föredrag – hon tog också den här fina mötesbilden där hon lyckades få med alla deltagare. Fotografen syns närmast till vänster.

Gröna Seniorers riksorganisation hade årsmöte den 27 april i Miljöpartiets lokal i Gävle.
Inbjuden talare var Kukkamariia Valtola Sjöberg, som är sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. Hon presenterade en hel del statistik och bland det mest intressanta var två siffror från riksdagsvalet 2014: 26 % av de röstberättigade var 65 plus – men bara 2.3 % av dem röstade på Miljöpartiet.

Mötet valde följande styrelseledamöter: Christina Mörtl, Helsingborg, Mikael Malm, Göteborg, Annika Hansén-Eriksson, Stockholm, Ingrid Bergman, Göteborg, Jan Rydén, Lomma, Margareta Randwall, Solna, Yngve Peterson, Lund. Till språkrör utsåg styrelsen Ingrid Bergman och Jan Rydén, till kassör Christina Mörtl och till sekreterare Margareta Randwall.

Till styrelsesuppleanter valde årsmötet Kerstin Sundvist, Norrköping, Ylva Bandmann, Gävle, Anna-Maria Myszka-Gustavsson, Helsingborg, Britt-Marie Rosenqvist, Bolllnäs, Dan Sjöbom, Sundsvall.

Henrik Sundström, Nacka, och Ebbe Andersson, Nyköping, valdes till revisorer.
Till valberedare valdes Eivor Karlsson, Stockholm, Birgitta Westlund, Karlstad, och Guillem Rodrigues Da Silva, Lund.