Ny regel om bemanning på särskilda boenden för äldre

Regeringen beslutade 11 februari 2016 att en ny bestämmelse om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre införs i socialtjänstförordningen. Ändringen, som börjar gälla 15 april, innebär ett förtydligande av ansvaret om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

– Alla människor ska känna sig trygga på våra äldreboenden såväl på dagen som på natten. Genom det här beslutet förtydligar vi äldreomsorgens ansvar för att de boende får det stöd och hjälp de behöver. Människors liv, säkerhet och trygghet får aldrig äventyras och det är de äldres behov som ska styra, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen anser att frågan om tillgång till personal dygnet runt är så viktig att den ska regleras i förordningen och inte i en myndighets föreskrift. Av bl.a. detta skäl avslår regeringen Socialstyrelsens begäran om medgivande till föreskrifter.