Svårt för sjuka att få plats på äldreboende

Under senare år möjligheterna för de mest sjuka äldre att bo på äldreboende begränsats. Alt fler bor kvar hemma, trots omfattande behov. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin årsrapport.
Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/alltfarresjukaaldreborpaaldreboende