Robotar inom äldromsorgen

Robotar väntas  bli allt vanligare inom älderevård och sjukvård. Sverige har en åldrande befolkning och det finns på många håll problem att rekrytera personal.Men det finns etiska synpunkter på att ersätta människor med robotar inom vården. Läs mera här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/robot-i-aldrevard-etisk-utmaning_4345699.svd