Boverket föreslår marknadshyror – även på bristorter

Statliga Boverket har kommit med en rapport där man förespråkar marknadshyror. Det är samma myndighet som tidigare föreslog statsbidrag för att lägga ner fungerande äldreboenden och ersätta dem med s.k. trygghetsboenden (som inte ger någon extra trygghet jämfört med vanliga lägenheter).

Eftersom orter med bostadsbrist inte är undantagna kan förslaget om marknadshyror få svåra konsekvenser för många hyresgäster – om det blir verklighet. Inte minst pensionärer, som har betydligt lägre inkomster än förvärvsarbetande, skulle riskera att få flytta.

Boverkets förslag har inte mötts med någon större entusiasm bland de politiska partierna.  Centerpartiet välkomnar dock rapporten. Det gör fastighetsägarna också – som väntat.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/partierna-sagar-boverkets-forslag_8722928.svd