Så går man med i Gröna Seniorer

Gröna Seniorer är en organisation för personer som har fyllt 55 och är med i Miljöpartiet de gröna. 
Gå med i Gröna Seniorer genom  att betala medlemsavgiften 65 kr till Miljöpartiets pg 533 11-7.  Glöm inte  ange att det gäller Gröna Seniorer. 
Medlemsavgiften till MP är 50 kr för nya medlemmar och betalas till ovanstående pg.