Europeiskt seniormöte i Zagreb

ENGS (European Network of Green Seniors) möttes i Zagreb under EGP:s (European Green Party) möte 14-17 maj 2015.

ENGS Foto BESK VG maj -15BILDEN. Här är styrelsen för 10-årsjubilerande ENGS som uppvaktades av EGP i Zagreb. Från vänster Vivianne Gunnarsson, Sverige, Monika MEP Österrike, Birgit Meinhard Schmidt ordf. Österrike, Ute Schmitz, Tyskland och Tom van der Val, Nederländerna.

ENGS anordnade en workshop tillsammans med FYEG (Gröna unga i Europa) om aktiviteter inför klimatmötet i Paris i höst. Mötet besöktes av ett 50-tal personer från olika länder. Resultatet kommer att samlas i en liten skrift som ENGS ska ge ut. Ett omedelbart resultat var att ett förslag om en marsch i alla städer i Europa dagen före Parismötets början. Detta förslag lämnades till EGP:s workshop dagen efter.

ENGS hade också ett styrelsemöte där bl.a. diskuterades fortsatt kampanjarbete och hemsidan. ENGS blev firade på sitt 10-årsjubileum med tal och blommor, se bild.

På EGP-mötet som ENGS också deltog i var några viktiga punkter, öppet seminarium om Klimatfrågan, Gröna jobb och investeringar med bl.a. Peter Eriksson, extremism och Europeiska värderingar, populism samt presentation av det Gröna partiet i Kroatien, ORaH.

European Economics Institute levererade äntligen våra ex. av boken Rocking chair Revolution som Gröna Seniorer har medförfattare i och som har artiklar från många länder om äldre i dag (se bild i händerna på Birgit).

Den som vill köpa boken kan kontakta Vivianne Gunnarsson, vivianne.gunnarsson@politik.sll.se. Den kostar 20£ + frakt. Vivianne samordnar för att komma upp till antal som krävs( 5 st) för nybeställning.