Demens – stora brister hos vårdcentraler

Många vårdcentraler saknar kompetens när det gäller dementa. Färre än varannan person får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom. Det är stora skillnader mellan landstingen både när det gäller väntetider och utredningar.
Läs mera  här