Medlemskap

Gr Se Skansen 10 Besk 168
Gröna Seniorer är en organisation för personer som har fyllt 55 och är med i Miljöpartiet.
Gå med i Gröna Seniorer genom  att betala medlemsavgiften 65 kr till Gröna Seniorers bankgiro 683-6134.  Glöm inte  ange ditt namn, födelseår-mån-dag och att det gäller Gröna Seniorer (GSr) och vilket år som avses.
Personer yngre än 55 år kan gå med som stödmedlem.

Förnyelse av medlemsskapet sker genom inbetalning på från Miljöpartiet utskickad avi till MP’s plusgirokonto. Den utskickade avin har ett personligt OCR-nr.

Tyvärr kan du ännu inte betala medlemsavgifter till MP och GSr i klump (MP försöker lösa de tekniska problemen med det).

Hittar du inte din inbetalningsavi för förnyelse? Kontakta service@mp.se

För att gå med i Miljöpartiet, läs mer på https://www.mp.se/bli-medlem.

Adress:
Gröna Seniorer, c/o Miljöpartiet, Pustegränd 1-3,
118 20 Stockholm,
gronaseniorer@mp.se