Gröna Seniorer riks: Halvårsuppföljning

Halvårsuppföljning av verksamhetsplan 2015 för Gröna Seniorer riks.
Formalia, sammanträden m.m
14 – 15 januari, styrelsemöte inkl. sammanträffanden med Anders Wallner och         Anna Stenvinkel för information om Målbild 2018 och Nätverk inom Mp. 19 februari, styrelsemöte i Helsingborg.10-12 mars, deltagande i Seniormässan i Göteborg.20-21 mars, deltagande med bl.a. bokbord vid kommun- och landstingsdagarna i Bollnäs.31 mars, telefonmöte/styrelsemöte.

14 april, språkrören Ingrid Bergman och Jan Rydén sammanträffade med Anders Wallner samt senare Valter Mutt, Stefan Nilsson och Jan Lindholm ur partigruppen. Vi deltog en stund vid hela partigruppens möte kl. 17.

28 maj, årsmöte i Immanuelskyrkan i Norrköping. 44 närvarande varav 42 röstberättigade. Robert Sandveden och Anders Wallner deltog som gästföreläsare. 13 juni hade vi konstituerande styrelsemöte och ordinarie styrelsemöte i Conventum, Örebro.
Vi hade bokbord under hela MP-kongressen 2015.

Skrivelser
Vi har skrivit avtal med PS om att fungera som formellt Nätverk i Miljöpartiet de gröna.
Vi har skrivit 150125 till PS angående Gröna Seniorer´s representation i kongressen.
Vi har 14 april lämnat två skrivelser till Anders Wallner, ett med rubriken: Dagens pensionssystem behöver förändras, samt ett äskande om bidrag för närvaro med bl.a. bokbord på kongressen.
Vi har lämnat in 3 motioner till MP:s kongress i Örebro.

Övrigt
De Grönne i Norge har sökt hjälp och stöd av Gröna seniorer riks för att starta motsvarande organisation i Norge och riks har lämnat detta uppdrag till Västra Götalands Gröna Seniorer då man tidigare har haft kontakt. Man bjöd in till möte i Göteborg i april 2015 och Ingrid Bergman  har träffat gruppen i Trondheim i augusti och kommer att tillsammans med Valter Mutt medverka i valrörelsen i sept, enligt planerat.

Ingrid Bergman har varit i Trondheim för att stötta ”De Grönne” i Norge att starta en Seniororganisation. Gröna Seniorer Skåne har hjälpt MP Båstad i extravalet till KF där. Gröna Seniorer Skåne kommer även att delta med ett eget seminarium vid Kommun- och regiondagarna i Eslöv 19-20sept.

Några kommentarer: Gröna Seniorer har medverkat via medlemmar i Västra Götaland/riks varit i Almedalen och haft en del verksamhet där under politikerveckan.

Vi planerar en skrivelse, klimat-upprop, tillsammans med Grön ungdom och Gröna studenter. Vi planerar som bäst vår medverkan med bl.a. bokbord vid Mp:s Norrlandshelg i Åre 12-13sep.

Våra ansträngningar att utöka samarbetet med Grön ungdom och Gröna studenter kommer till uttryck bl.a. i MpSkånes Regionfullmäktigegrupps verksamhetsplan för 2015-2016. Där står bl.a: Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer utgör viktiga nätverk för Miljöpartiet. Dessa är centrala och kan dels bidra till idéutvecklingen inom partiet, dels bidra tillatt nå ut med våra gröna framgångar. Därför är det viktigt att knyta dem till RFG.

För Gröna Seniorers Riksorganisation./Jan Rydén och Ingrid Bergman