Ny kritik mot Attendo aktualiserar bemanningsfrågan

Vårdjätten Attendo, som gör stora vinster på äldrevård, har åter  kommit i blåsväder därför att  tillsynen är otillräcklig –  liksom personaltätheten. Attendo försvarar sig bl.a. med att alla kommuner inte ställer krav på hur många personer som ska vara i arbete. Miljöpartiet har drivit bemanningsfrågan och det finns beslut i riksdagen om minsta bemanning  på äldreboendena.  Men  ännu har regelverket inte kommit.
Läs mera här

Höjd pensionsålder tillfälligt struken

Partierna bakom pensionsöverenskommelsen (alliansen och S) föreslog bl.a. diskussioner om att det ska vara möjligt att arbeta till 69 års ålder. Vidare jämnare pensionsutveckling och förändring av de statliga pensionsfondernas struktur.

Men bara något dygn senare kom beskedet om att förslaget om 69 år dragits tillbaka. Men frågan ska upp igen efter valet. Lugnast så?

Vad anser då Miljöpartiet om pensionsåldern? Jo, MP vill ha en flexiblare övergång mellan arbetslivet och pensionen och vill underlätta för den som närmar sig pensionsåldern att gå ned på deltid. Samtidigt ska den som kan, vill och orkar ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.

Här en länk till regeringens information om förändringar: http://www.regeringen.se/sb/d/18062/a/235969

Demens – stora brister hos vårdcentraler

Många vårdcentraler saknar kompetens när det gäller dementa. Färre än varannan person får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom. Det är stora skillnader mellan landstingen både när det gäller väntetider och utredningar.
Läs mera  här

Torekull: Äldre portas från Helgeandsholmen

Den välkände och mycket erfarne publicisten Bertil Torekull  skriver  om hur svårt det är för äldre  personer att hamna på valbar plats till riksdagen. När det gäller ålderssammansättningen är riksdagen inte representativ för landet. Något som gäller också för många kommuner och landsting.
Torekull, grön senior och bosatt i Simrishamns kommun,  är tredje namn på Miljöpartiets riksdagslista för norra/östra Skåne och finns också på EU-listan.

Läs mera här 

Pensioner väntas öka efter 2014

– Jämfört med den prognos som lämnades i januari beräknas inkomstpensionerna för år 2015–2016 få en högre uppräkning. Det beror på att balanstalet blev högre jämfört med tidigare prognos. Intjänandetiden för 2012 blev högre jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning och det har en höjande effekt på balanstalet, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

– Även för kommande år görs ett mer positivt antagande för intjänandetidens utveckling. Pensionsskulden för aktiva blev något lägre än enligt föregående prognos och har sänkts också vid framskrivningen.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent. (Siffrorna för 2014 är inte prognos.)

2014 2015 2016 2017 2018
Januariprognos –2,7 +1,3 +5,7 +4,9 +1,4
Februariprognos –2,7 +1,5 +6,0 +4,5 +1,8

 

 

 

Pensionssparare mister avdrag

Alliansen  med Moderaterna i spetsen har gjort sig impopulära både här och var på sistone. Det har bland annat handlat om minskat studiestöd för studenter som därmed ökar sin skuldsättning eller måste jobba extra ännu mer. Men finansminister Anders Borg har också meddelat att pensionsspararna mister sin avdragsrätt. Det börjar med att avdraget minskar från 1.000 till 200 kr per månad  2015 för att försvinna helt 2016.
Det återstår att se hur en ev. ny regering kommer att hantera dessa frågor.

Tusentals äldre bestulna

Tusentals gamla blir bestulna av de personer som ska ta hand om dem. Men  många fall läggs ner.  I 96 procent av fallen går den skyldige fri.  Många stölder blir inte ens kända och mörkertalet kan vara stort. Detta avslöjande ger ny kraft åt kraven att det ska vara möjligt att få utdrag ur belastningsregistret gällande personer som arbetar med äldre eller funktionshindrade.
Läs mera här