Kvinnor och ensamboende mindre nöjda med hemtjänsten

Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning bland äldre. Enkäten visar även att förtroendet för personalen minskat. Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/ensamboendeochkvinnormindrenojdamedhemtjansten

Maxtaxan för hemtjänst höjs

Regeringen höjer maxtaxan i hemtjänsten, vilket gör det möjligt för kommunerna att höja avgiften av det skälet. Samtidigt minskas nämligen statsbidragen i motsvarande grad. Kommuner som avstår att höja måste på annat sätt försöka finansiera det ekonomiska bortfallet. Förslaget har fått skarp kritik av pensionärsorganisationer.
Läs mera här: http://www.svd.se/regeringen-gor-hemtjanst-dyrare

Högre avgift föreslås för hemtjänst

Regeringen föreslår att ska kommunerna få rätt att ta ut högre avgift för hemtjänsten. Det innebär en möjlighet att öka avgiften med 220 kr per månad.  Nu ligger maxavgiften på mellan 1.780 till 1.854 kronor i månaden, beroende på boende.

Förslaget har fått kritik eftersom det kommer att ge högre kostnader i många kommuner för alla pensionärer som är i behov av hemtjänst. Speciellt kännbart blir det för personer med låg pension och lågt eller inget bostadstillägg. Den föreslagna skattesänkningen med 50 kr per månad för fattigpensionärerna har dessutom uteblivit genom att det är alliansens budget som – med stöd av SD – gäller för 2015.