AP-fonder inte glada över Löfvens förslag

Stefan Löfven nämnde  på  S-kongressen AP-fonderna som en tänkbar finansiär av bostads- och järnvägsbyggen. Regeringen är för egen del tveksam till att låna till den typen av investeringar och genast uppstod frågan varför pensionärerna via fonderna då ska ta risken. Nu har flera företrädare för AP-fonderna sagt att de inte är intresserade. Flera fonder finansierar för övrigt redan en del byggprojekt, dock är bostäder inte prioriterade.
Läs mera här

Bromsen kvar men effekterna sprids

Fr.o.m 1 januari 2017 blir det nya regler för hur den s.k. bromsen i pensionssystemet ska tillämpas. Beslutet, som tagits av pensionsgruppen riksdagen, gör att förändringarna  av pensionen jämnas ut över åren. Det innebär inte att det blir mer pengar för pensionärerna över tid. Pensionärsorganisationerna anser fortfarande att bromsen bör avskaffas.
Läs mera här 

Ny broms gör pensionsökning osäker

Enligt Pensionsmyndighetens prognoser kommer inkomst- och tilläggspensionen öka med 4,7 % 2016. Prognosen för de följande åren: 2017 +4,2 %, 2018 +3,6 %, 2019 + 2,7 %. För 2015 är ökningen sedan tidigare fastställd till 0,9 %.
Mer information finns på http://www.pensionsmyndigheten.se/maj15.html

Men detta förefaller inte självklart. Regeringen och partierna i riksdagens pensionsgrupp uppges stå bakom ett departementsförslag som innebär en ny pensionsbroms som äter upp stora delar av de höjningar som Pensionsmyndigheten räknar med. Läs mera här

Äldrefrågor i vårbudgeten

Den rödgröna regeringen satsar 1 miljard på mer bemanning i äldreomsorgen. På helår blir det 2 miljarder. Finansieringen handlar till stor del om omfördelningar inom äldre omsorgen: nationell demensplan, matsatsning och kompetensutveckling finns inte med. Den utlovade skattesänkningen med 50 kr per månad för personer med låg pension kan av formella skäl inte genomföras nu. Däremot innehåller vårbudgeten ökning av bostadsbidragen.
Läs mera  här och här

Pensionshöjning 2015: I snitt 100 kr/månad efter skatt

Pensionärerna får en genomsnittlig ökning av sin totala pension med cirka 100 kronor i snitt per månad efter skatt 2015. En ny analys visar på stora lokala skillnader i jämlikhet: i glesbygden har pensionärer med hög inkomst dubbelt så mycket som de med låg inkomst, medan i storstäderna har höginkomstpensionärer fyra gånger så hög pension som de med låg.

Fortfarande är inkomstskillnaderna stora mellan pensionärer och förvärvsarbetande, bland annat p.g.a beskattningen. I det av alliansen och SD nedröstade budgetförslaget föreslog den rödgröna regeringen att ett första steg skulle tas mot rättvis beskattning.

Läsa mer här om pensionen: http://www.pensionsmyndigheten.se/pension2015.html

Fler hemlösa pensionärer

Fler pensionärer har blivit hemlösa och antalet väntas öka de närmaste åren, enligt Stadsmissionens rapport ”Hemlös 2014”. Även om det ännu inte är något stort antal så är det en varningssignal, menar Stadsmissionen. Det handlar inte minst om låga pensioner och höga hyror.
Enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen fanns det uppskattningsvis 1.500 hemlösa över 65 år  i Sverige.
http://www.dn.se/sthlm/pensionarer-vaxande-grupp-bland-hemlosa/

Den föreslagna skatten i olika inkomstlägen

Här är de skattetabeller som S och MP föreslog i den nedröstade budgetpropositionen. Som jämförelse finns här också inkomsten för förvärvsarbetande.

Inkomst 7.046 kr/mån (Gift/sammanboende garantipensionär)

Skatt pensionsinkomst 2014: 831 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015:      701 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015:              802 kr/mån

Inkomst 7.899 kr/mån (Ensamstående garantipensionär)

Skatt pensionsinkomst 2014        1070 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015         903 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                984 kr/mån

Inkomst 10.000 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2014         1664 k/mån

Skatt pensionsinkomst 2015          1409 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                  1435 kr/mån

Inkomst 12 500 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2014           2370 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015            2197 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                   2086 kr/mån

Inkomst 16.667 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2014            3656 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015             3613 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                    3274 kr/mån

Inkomst 20.000 kronor/mån

Skatt pensionsinkomst 2014             4 448  kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015             4448 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                    4224 kr/mån

På inkomster upp till 10 000 kronor i månaden föreslås pensionärerna betala lite mindre skatt än löntagarna nästa år. Skattesänkningen trappas av gradvis och försvinner helt vid pensionsinkomster på 20 000 kronor i månaden. Beräkningarna bygger på den genomsnittliga kommunalskatten 31:86 kronor.

Skatter, avgifter och avdragsrätt

Ur Stefan Löfvens regeringsförklaring 3 okt 2014:
Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt. Steg tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön. Det är en fråga om rättvisa och respekt över generationsgränserna.

Överenskommelsen mellan MP och S, okt 2014:
Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 3,09 miljarder kronor 2015.