Ny broms gör pensionsökning osäker

Enligt Pensionsmyndighetens prognoser kommer inkomst- och tilläggspensionen öka med 4,7 % 2016. Prognosen för de följande åren: 2017 +4,2 %, 2018 +3,6 %, 2019 + 2,7 %. För 2015 är ökningen sedan tidigare fastställd till 0,9 %.
Mer information finns på http://www.pensionsmyndigheten.se/maj15.html

Men detta förefaller inte självklart. Regeringen och partierna i riksdagens pensionsgrupp uppges stå bakom ett departementsförslag som innebär en ny pensionsbroms som äter upp stora delar av de höjningar som Pensionsmyndigheten räknar med. Läs mera här

Äldrefrågor i vårbudgeten

Den rödgröna regeringen satsar 1 miljard på mer bemanning i äldreomsorgen. På helår blir det 2 miljarder. Finansieringen handlar till stor del om omfördelningar inom äldre omsorgen: nationell demensplan, matsatsning och kompetensutveckling finns inte med. Den utlovade skattesänkningen med 50 kr per månad för personer med låg pension kan av formella skäl inte genomföras nu. Däremot innehåller vårbudgeten ökning av bostadsbidragen.
Läs mera  här och här

Pensionshöjning 2015: I snitt 100 kr/månad efter skatt

Pensionärerna får en genomsnittlig ökning av sin totala pension med cirka 100 kronor i snitt per månad efter skatt 2015. En ny analys visar på stora lokala skillnader i jämlikhet: i glesbygden har pensionärer med hög inkomst dubbelt så mycket som de med låg inkomst, medan i storstäderna har höginkomstpensionärer fyra gånger så hög pension som de med låg.

Fortfarande är inkomstskillnaderna stora mellan pensionärer och förvärvsarbetande, bland annat p.g.a beskattningen. I det av alliansen och SD nedröstade budgetförslaget föreslog den rödgröna regeringen att ett första steg skulle tas mot rättvis beskattning.

Läsa mer här om pensionen: http://www.pensionsmyndigheten.se/pension2015.html

Fler hemlösa pensionärer

Fler pensionärer har blivit hemlösa och antalet väntas öka de närmaste åren, enligt Stadsmissionens rapport ”Hemlös 2014”. Även om det ännu inte är något stort antal så är det en varningssignal, menar Stadsmissionen. Det handlar inte minst om låga pensioner och höga hyror.
Enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsen fanns det uppskattningsvis 1.500 hemlösa över 65 år  i Sverige.
http://www.dn.se/sthlm/pensionarer-vaxande-grupp-bland-hemlosa/

Den föreslagna skatten i olika inkomstlägen

Här är de skattetabeller som S och MP föreslog i den nedröstade budgetpropositionen. Som jämförelse finns här också inkomsten för förvärvsarbetande.

Inkomst 7.046 kr/mån (Gift/sammanboende garantipensionär)

Skatt pensionsinkomst 2014: 831 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015:      701 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015:              802 kr/mån

Inkomst 7.899 kr/mån (Ensamstående garantipensionär)

Skatt pensionsinkomst 2014        1070 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015         903 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                984 kr/mån

Inkomst 10.000 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2014         1664 k/mån

Skatt pensionsinkomst 2015          1409 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                  1435 kr/mån

Inkomst 12 500 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2014           2370 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015            2197 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                   2086 kr/mån

Inkomst 16.667 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2014            3656 kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015             3613 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                    3274 kr/mån

Inkomst 20.000 kronor/mån

Skatt pensionsinkomst 2014             4 448  kr/mån

Skatt pensionsinkomst 2015             4448 kr/mån

Skatt löneinkomst 2015                    4224 kr/mån

På inkomster upp till 10 000 kronor i månaden föreslås pensionärerna betala lite mindre skatt än löntagarna nästa år. Skattesänkningen trappas av gradvis och försvinner helt vid pensionsinkomster på 20 000 kronor i månaden. Beräkningarna bygger på den genomsnittliga kommunalskatten 31:86 kronor.

Skatter, avgifter och avdragsrätt

Ur Stefan Löfvens regeringsförklaring 3 okt 2014:
Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt. Steg tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön. Det är en fråga om rättvisa och respekt över generationsgränserna.

Överenskommelsen mellan MP och S, okt 2014:
Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 3,09 miljarder kronor 2015.

Pensionen ökar kommande år

2015 ökar  inkomst- och tilläggspensionen med 0,9 procent, enligt Pensionsmyndighetens prognos..

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har höjts med 100 kr, vilket motsvarar 0,2 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får höjd pension med cirka 20 kronor i månaden. De pensionärer som har bostadstillägg kan få sänkt bostadstillägg eftersom pensionen höjs.

Premiepensionens förändring blir inte känd förrän i december – fram till och med juni var värdeförändringen i premiepensionsfonderna +10 procent.

Så blir höjningen för olika grupper

320 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får ca +0,2 procent i förändrad pension.

450 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan +0,2 och +0,9 procent.

De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får höjd inkomstpension med 0,9 procent.

Ökningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension (inklusive tjänstepension) på 14 000 kronor före skatt beräknas få en ökning med i snitt cirka 100 kronor i månaden efter skatt, om skatten är lika som 2014.

Även 2016-18 väntas pensionen öka.

Läs mer på Pensionsmyndighetens hemsida: http://www.pensionsmyndigheten.se/pensionen2015.html