Äldres sjukvård prioriteras

Regeringen vill ställa om sjukvården så att våra äldre ska prioriteras. Det kan ske bl.a. genom att inrätta äldrevårdsmottagningar, något som skett i Region Skåne där flera sådana mottagningar har startats . Erfarenheterna är positiva och bl.a. har mängden läkemedel minskat hos patienterna. Ett liknande projekt har startats i Halmstad och planer fins i Stockholms län.

Läs mera här:http://www.svd.se/mottagningar-for-aldre-ska-forbattra-sjukvarden och här: http://www.svd.se/s-situationen-for-aldre-i-stockholm-ar-oacceptabel

Kungälv satsar på nya äldreboenden

Trots att antalet äldre ökar har flera tusen platser äldreboenden lagts ner i landet på senare år. Istället vill mångas kommuner att gamla och sjuka ska få vård och hemtjänst i sin bostad. I Kungälv satsas det på motsatsen eftersom det blir ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att investera i äldreboenden. Läs mer här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/200-nya-platser-i-aldrevarden

MP föreslår äldreakut i Stockholms län

Miljöpartiet vill i sitt budgetförslag för 2016 att det inrättas en äldreakut i Stockholms läns landsting. Belastningen på sjukhusens akutmottagningar är stor. Statistik som Miljöpartiet efterfrågat visar att väntetiderna på akutmottagningarna ökar. Värst är det för våra äldre.

Därför vill MP investera i en akutmottagning specialiserad på geriatrik. Det skulle gynna de äldre patienterna samtidigt som det avlastar övriga akutmottagningar. Detta förslag ska förberedas under 2016.

Alliansen har f n majoritet i stockholmslandstinget med stöd av Sverigedemokraterna.

Felmedicinering stort problem

En studie som omfattar  78.000 patienter visar att 55 % fick mediciner för sjukdomar de inte hade diagnostiserats för och som tillsammans med andra läkemedel kan vara skadliga. Detta är ett stort problem inom äldrevården. Studien ingår i en avhandling av Jessica Skoog vid Lunds universitet.
Läs mera  här eller se TV-inslag här här 

Bemanningsregler läggs på is

Socialstyrelsen har än en gång backat när det gäller föreskrifterna om bättre bemanning på äldreboendena. Regeringens handläggning har dragit ut på tiden och Sveriges Kommuner och Landsting har varit kritiska mot föreskrifterna. Avsikten var att föreskrifterna skulle träda i kraft 31 mars 2015. Något nytt datum kommer inte att anges förrän regeringen tagit beslut i frågan.
Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015januari/foreskrifternaombemanningforpersonermeddemens-sjukdomutgarden27januari2015